Korte omschrijving werkzaamheden Compas

Stadgenoot streeft ernaar om een zo veilig en prettig mogelijke leef- en werkomgeving te creëren voor op de eerste plaats haar huurders maar ook diverse partijen, zoals vaklieden, verhuurmakelaars, EPA adviseurs, etc. die haar bezit betreden en of werkzaamheden uitvoeren. Asbest speelt daarin een bijzondere rol. In dat kader is Stadgenoot een samenwerking aangegaan met Compas Asbestmanagement BV voor coördinatie en advies bij het asbesttraject, het uitvoeren van asbestonderzoeken en het verzorgen van het beheer en invoer van de asbestgegevens in de asbestdatabase AIM en de verwerking in LAVS. Het beperken van hinder voor bewoners is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Met deze strategische langdurige samenwerking geeft Stadgenoot invulling aan het regisserend opdrachtgeverschap en werken wij samen aan verdere kostenverlaging, proces- en kwaliteitsverbetering en doorlooptijdverkorting.

Dienstverlening

A. Asbestonderzoek bij dagelijks onderhoud (mutatie- en serviceonderhoud) ca 1200 per jaar:

 • Direct na huuropzegging controle historische gegevens en advies of asbestonderzoek in woning
  noodzakelijk is;
 • Uitvoeren van alle asbestonderzoeken conform procescertificaat asbestinventarisatie en SLA;
 • Pilot: in de woning wordt een QR code met een link naar de voortgangspagina in AIM van het
  asbesttraject van de woning gehangen zodat deze voor iedere aanwezige inzichtelijk is;
 • Uitvoering in bewoonde en leegstaande woningen;
 • Aanleveren asbestkaart mutatiewoning inclusief update na eventuele asbestverwijdering, zodat deze bij
  de huurovereenkomst kan worden bijgesloten.

B. Beheer asbestdata:

 • De asbestdata wordt beheerd in het Asbest Informatie Managementsysteem (AIM) van Compas. Dit is
  inclusief alle oude rapportages en inventarisaties in de periode van 2008 t/m 2014 uitgevoerd voor andere partijen. De data is toegankelijk voor Stadgenoot en door haar aangewezen derde partijen via een beveiligd online klantportaal via two-factor verificatie;
 • Tevens zijn wij gemachtigd beheerder en projecteigenaar voor alle nieuwe projecten vanaf april 2017 in het LAVS.

C. Coördinatie:

 • Coördinatie en advies van alle asbestonderzoeken en asbestverwijderingen bij het dagelijks
  onderhoud. Hierbij is het asbestbeleid de leidraad bij de saneringsadviezen;
 • Opstellen communicatie naar omliggende bewoners bij mogelijke overlast;
 • Informeren van de betrokken partijen zoals huismeesters;
 • Verzorgen alle OLO meldingen en contactpersoon voor gemeente;
 • Mede bewaken oplevertermijnen.

D. Asbestonderzoek en adviseur anders dan bij dagelijks onderhoud (mutatie- en serviceonderhoud):

 • Co-maker voor asbestonderzoeken voor overige afdelingen op basis van offerte.
 • Indien gevraagd bieden wij advies en ondersteuning op het gebied van asbest tijdens de opstartfase
  van projecten voor andere afdelingen binnen Stadgenoot;
 • Opstellen asbestkaarten per complex in samenwerking met afdeling communicatie;
 • De strategische langdurige samenwerking die wij met Compas sinds 2014 zijn aangegaan is succesvol en verloopt naar volle tevredenheid.

  Robert Bleker
  Robert Bleker Adviseur vastgoedbeleid en -innovatie
Vergelijkbare Projecten
Stuur ons een email
Contact

We zijn nu niet aanwezig. Laat een bericht achter en u hoort binnen 24 uur van ons.

Vul je zoekopdracht in.