Korte omschrijving werkzaamheden Compas

Asbestinventarisatie:

Ten tijde van het installeren van (nieuwe) zonnepanelen en het aansluiten op de groepenkasten in de woningen, is asbestverdachte beplating aangetroffen in de meterkasten. De werkzaamheden zijn direct gestaakt en Compas Asbestmanagement is ingeschakeld om asbestonderzoek te verrichten. De groepenkasten bevinden zich veelal in een meterkast waar asbesthoudende beplating, restanten, verontreiniging en/of vloerzeil is aangetroffen. Een aantal meterkasten staan in direct contact (vast geschroefd aan de beplating) en/of indirect (stof, lucht) met asbest.

In 110 woningen en 2 CVZ-kasten onderzocht.

 • De onderzoeken zullen in bewoonde staat plaatsvinden waarbij de afspraken met bewoners door Compas Asbestmanagement BV worden gemaakt; het voorkomen van hinder voor bewoners staat centraal, de onderzoeken zijn tezamen met de installateur uitgevoerd.;
 • Asbestrapportage per woning zodat de documentatie tijdens sanering eenvoudiger is;
 • Samenvattingstabellen en overzichten aangeleverd voor gehele project;
 • Communicatie en informatiebrief i.o.m. opdrachtgever samengesteld en door de opdrachtgever naar de bewoners verzonden;
 • Toegang tot CVZ in overleg met opdrachtgever;
 • Projecteigenaar LAVS en aanmaken bezit.

Asbestverwijdering (projectbegeleiding en directievoering)

Onderstaande acties zijn door Compas uitgevoerd om tot een goede voorbereiding, uitvoering en afronding (oplevering) van de asbestverwijderingswerkzaamheden en reiniging meterborden te komen.

In 42 woningen asbest verwijderd.

 • Diverse overlegmomenten met alle betrokken partijen;
 • Planvorming op basis van TGKIO-model;
 • Opstellen plan van aanpak, projectplanning en vrijgaveprotocol;
 • Communicatie en informatiebrief i.o.m. opdrachtgever opgesteld en naar de bewoners verzonden;
 • Directievoering onder asbestcondities op locatie: voltijds begeleiding inclusief registratie middels
  dagrapportages en briefrapportages, inclusief:
 • met spoed dezelfde ochtend resultaten kleefmonsters in asbestrapportage verwerkt voor
  vrijgave asbestverwijdering;
 • gefaseerd alle check en hold-points vrijgeven zodat de meterborden veilig kunnen worden
  teruggezet (inspectie, testen, vrijgave en oplevering);
 • Oplevering en afrondingsdocumenten en bijbehorende vrijgave certificaten meterborden.
 • Het project is succesvol naar volle tevredenheid van opdrachtgever opgeleverd conform planning en zonder klachten van bewoners.

  Sven Hermens
  Sven Hermens Projectleider
Vergelijkbare Projecten
Stuur ons een email
Contact

We zijn nu niet aanwezig. Laat een bericht achter en u hoort binnen 24 uur van ons.

Vul je zoekopdracht in.